Đường may móc xích đơn

1 Khái niệm: Mũi may móc xích đơn là dạng mũi may được hình thành bởi một chỉ của kim tạo ra vòng xích khóa lấy nhau nằm ở mặt dưới các lớp nguyên liệu may
– Các mũi may tạo thành kế tiếp nhau tạo thành đường may.

2 Ký hiệu
– Ký hiệu quốc tế 100
– Ký hiệu đường may thẳng 101
– Ký hiệu đường may dấu mũi (mũi may chìm) 103

3 Kết cấu đường may
– Kết cấu đường may 101

– Kết cấu đường may 103: đường may này chỉ có 1 chỉ đó là chỉ kim

 

4 Quá trình tạo thành đường may với mũi may móc xích đơn 101
Quá trình tạo thành mũi may móc xích đơn 101 có thể chia làm năm giai đoạn chính như sau.

– Giai đoạn 1: Hình I: Kim mang chỉ xuyên qua lớp nguyên liệu xuống điểm thấp nhất sau đó đi lên khoảng 2-2.5 mm tạo thành vòng chỉ ở phía rãnh vát của kim, mỏ móc tiến sát vào kim để bắt lấy vòng chỉ kim vừa hình thành.
– Giai đoạn 2: Hình II: Kim tiếp tục đi lên thoát khỏi mặt nguyên liệu. Móc chỉ quay đi một góc 90 độ và giữ vỏng chỉ kim ở trên thân móc. Răng cưa nằm ở phía sau ép sát nguyên liệu vào bàn ép để chuẩn bị đẩy nguyên liệu.
– Giai đoạn 3: Hình III: Kim lên khỏi mặt nguyên liệu, răng cưa đẩy nguyên liệu đi một đoạn bằng chiều dài một mũi may, móc chỉ tiếp tục ***g rộng vòng chỉ và quay đi 180 độ.
– Giai đoạn 4: Hình IV: Kim tiếp tục đi xuống, m óc chri quay được 270 độ và giữ vòng chỉ ở phía dưới, răng cưa sau khi đẩy tạo chiều dài bước may sẽ hạ xuống thấp để chuẩn bị lùi về.
– Giai đoạn 5: Hình V: Kim xuống vị trí thấp nhất của hành tình rồi lại đi lên tạo ra vòng chỉ mới, móc chỉ quay hết vòng của nó 360 độ lại bắt lấy vòng chỉ mới của kim.
– Giai đoạn 6: Hình VI: Kim tiếp tục đi lên, móc sau khi bắt lấy vòng chỉ thứ 2 của kim sẽ quay tiếp để kéo chỉ kim ***g qua vòng chỉ do móc đang giữ (vòng chỉ thứ nhất) và từ từ nhả chỉ do móc đang giữ ra. Dưới tác dụng của việc kéo chỉ kim vòng chỉ thứ nhất sẽ thu ngắn lại và tạo vòng xích ép sát mặt dưới nguyên liệu may. Cứ như vậy, quá trình tiếp theo được lặp lại như trên khi kim tạo vòng chỉ thứ 3 thì móc lại lấy vòng chỉ thứ 3 của kim ***g vào vòng chỉ thứ 2.

5 Phạm vi ứng dụng của đường may

• Đặc tính của đường may 101
– Kết cấu mũi may đơn giản
– Độ đàn hồi lớn có thể co giãn theo nguyên liệu
– Bộ tạo mũi đơn giản chiếm ít không gian
– Chỉ dùng một chỉ mà không bị giới hạn
– Độ bền kém, rất dễ tuột
• Phạm vi ứng dụng của đường may 101
– Do có đặc tính trên nên đường may dùng để may lược, đính khuy, may đường may chìm.