Đường may móc xích kép

1. Khái niệm
Mũi may móc xích kép là dạng mũi may được hình thành do một chỉ của kim và một chỉ của móc tạo thành móc xích nằm ở mặt dưới lớp nguyên liệu. Các mũi may tạo thành kế tiếp nhau tạo thành đường may.

2. Ký hiệu
– Ký hiệu quốc tê: 400
– Ký hiệu mũi may đường thẳng (mũi may cơ bản) một kim và một móc 401.
– Mũi may móc xích kép ziczac thường 404
– Mũi may móc xích kép hai kim một mỏ móc 406

3. Kết cấu đường may móc xích kép với đường may hình 401

3.1 Kết cấu đường may móc xích kép với đường may hình 401

3.2 Kết cấu đường may 406

4. Quá trình tạo thành đường may móc xích kép với đường may hình 401
Quá trình tạo thành mũi may móc xích kép chia làm 5 giai đoạn chính như hình vẽ.

Giai đoạn 1: Hình I
Kim mang chỉ của mình từ tận cùng trên xuyên thủng vật liệu đi xuống và từ tận cùng dưới đi lên khoảng 2-2.5mm hình thành vòng chỉ ở phía rãnh vát của kim, móc chỉ mang chỉ từ tận cùng phải chuyển động sang trái đi vào vòng chỉ của kim vừa tạo thành.

Giai đoạn 2: Hình II
Kim tiếp tục đi lên khỏi mặt nguyên liệu, móc chỉ chui qua vòng chỉ kim tiếp tục chuyển động sang trái đồng thời dịch chuyển dọc theo đường may về phía người công nhân, thanh răng đẩy nguyên liệu đi một đoạn mũi may
– Độ dịch chuyển ngang của móc l = dk + H +B1 +B2
o Dk đường kính kim
o B1: khoảng cách giữa kim và móc khi móc lấy chỉ kim
o B2: khoảng cách giữa kim và móc khi kim lấy chỉ móc
o H: Chiều dày thân móc

Giai đoạn 3: Hình III
Kim đi xuống lần thứ hai đi vào vòng chỉ của móc (đi vào tam giác chỉ được tạo thành giữa chỉ của móc và chỉ của kim), sau đó móc chỉ rút về bên phải.

Giai đoạn 4: Hình IV
Kim tiếp tục đi xuống tận cùng dưới rồi đi lên ddeee tạo thành vòng chỉ thứ 2. Móc chỉ vừa rút về tận cùng phải vừa dịch chuyển dọc theo đường may về phía xa người công nhân.

Giai đoạn 5: Hình V
Khi kim từ tận cùng dưới đi lên tạo thành vòng chỉ thứ 2 thì móc chỉ từ tận cùng phải lại chuyển động sang trái để lấy vòng chỉ kim. Kết thúc quá trình tạo thành một mũi may. Quá trình tạo thành mũi may tiếp theo được lặp lại như trên theo chu kỳ của nó.

5. Phạm vi ứng dụng của đường may móc xích kép

Đặc tính của đường may móc xích kép

– Có độ đàn hồi lớn
– Bộ tạo mũi đơn giản, chiếm ít không gian
– Chỉ dưới không bị giới hạn
– Độ bền rất ổn định
– Tiêu hao nhiều chỉ

Phạm vi ứng dụng của đường may móc xích kép

– Dùng cho các loại máy may đường thẳng thông thường ( Juki MH481-5). Đặc biệt các loại máy có nhiều đường thẳng song song như máy cuốn ống (hai kim MS1190), máy nhiều kim (Kansai)… cho tất cả cacsloaij nguyên liệu và các vị trí co giãn, chịu lực như chỗ trần chun, sườn áo, dàng quần…