Máy cắt vòng 2

 

Model CF-700A CF-900A CF-1200A
Voltage 200v50hz 200v50hz 200v50hz
Cutting capactty 180mm 180mm 250mm
Weige 265kg 285kg 330kg
Table size 1200x1600mm 1200x2100mm 1200x2400mm
Size 0.45x10x3500mm 0.45x10x3860mm 0.45x10x4560mm