Máy may 1 kim cơ Juki DDL-8700

Loại kim :     DBx1 (#14) #9 – #18 134 (Nm90)
Số lượng móc :    0
Số lượng ống chỉ :     2
Khoảng cách kim :     0
Cầu răng cưa:     Có
Chất liệu may:      Vải dày
Lập trình mũi may :     Không
Cắt chỉ :     Không