Máy vắt sổ 4 ống Juki MO-6714S

Loại kim DCx7
Số lượng kim 2
Số lượng móc 2
Số lượng ống chỉ 4
Khoảng cách kim 2.0, 2.4,3.2
Khoảng cách mũi may (mm) 0.8mm~4mm
Cầu răng cưa
Lập trình mũi may Không