Máy vắt sổ MO-6914C

Loại máy MO-6904C MO-6914C
Dạng mũi

Vắt sổ 1 kim

Vắt sổ 2 kim

Tốc độ may tối đa 8,000rpm
Stitch length 0.8~3.5mm
Cự ly kim (mm) 2.0
Bờ rộng vắt sổ (mm) 3.2, 4.0, 4.8 3.2, 4.0

Tỉ số sai biệt cầu răng
cưa của bản cào dưới

May nhún 1:2.3 (tối đa 1:4.5), May căng 1:0.8
Kim (lúc giao hàng) DC×27